Tento materiál se vztahuje na základní provozní podmínky středisek volného času v rámci opatření pandemie Covid-19. Provoz středisek volného času je možné obnovit od 11. května 2020, a to v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020.

Více informací naleznete zde:

priloha_779983696_1_ochrana_zdravi_svc

Při prvním vstupu do SVČ předkládá účastník tato prohlášení, která je možné podepsat před vstupem do SVČ. Prohlášení u nezletilých účastníků je podepsáno zákonným zástupcem.

  • písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví
  • písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

 

Tento dokument ke stažení zde:

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění