Co je vaším cílem? 
“Naším cílem je skrze festivaly Maker Faire rozvíjet maker hnutí v České republice, popularizovat tvorbu jako alternativu ke konzumnímu způsobu života a podporovat makery v rozvoji jejich projektů. Chceme budovat otevřené dílny (FabLaby) a zpřístupnit je široké veřejnosti v každém kraji.”
Čím vám inkubátor pomáhá?
Zásadní je pro nás mentoring, který nám pomáhá najít cestu pro další rozvoj našich stávajících aktivit a nastavit udržitelné fungování pro nové projekty.