Náš tým

Samuel Kašpar

Samuel Kašpar

ředitel

Zkusil politiku, korporátní prostředí i neziskový sektor a všechny zkušenosti pak vložil do OSE Czech Republic. V OSE Czech Republic se stará o rozvoj, partnerství a síťování, financování a granty. Nabíjí se spánkem a jízdou na kole.

Renata Bílková

Renata Bílková

projektová manažerka

Pracovala v marketingu, produkci a vedle toho vždy v neziskových projektech. Baví ji všechny fáze projektu – jeho tvorbu, přípravu, realizaci i další rozvoj tak, aby energie do toho vložená měla smysl. V OSE Czech Republic je hlavním projektovým manažerem. Umí to s čísly a slovy na papíře. Je závislá na kávě a knihách.

Jitka Hvězdová

Jitka Hvězdová

projektová manažerka Art&Digital Lab

Inspirovala se v poradenských společnostech, kde podporovala business development a B2B komunikaci. Její život nejsou jen inovativní projekty, jakkoli jí to baví. Ráda pracuje na hraně rozumu a intuice. Proto hledá impulzy v jiných oborech, jako je psychologie a umění. S vášní se věnuje sportu a modernímu zpěvu.

Michaela Kašpárek Mixová

Michaela Kašpárek Mixová

manažerka inkubace Art&Digital Lab

Je ráda v centru dění. Baví ji nejen sledovat, ale i ovlivňovat, kde a v jakém prostředí žije. Prostředí odpovědné a kreativní. Nejen proto už několik let pomáhá vytvářet vhodné podmínky pro vznik a rozvoj zajímavých kreativních nápadů a projektů. Pečuje o své dvě děti.

Kdo pomáhá s námi

Kateřina Pecová

Kateřina Pecová

Digital education & methodology

Pracovala tři roky jako pedagog v Montessori mateřské škole. Po absolvování mezinárodního AMI výcviku pokračovala jako třídní pedagog a lektorka. Ráda by šířila Montessori vzdělání nejen mezi děti, ale také mezi dospělé. Baví ji jak práce s dětmi, tak i metodika a vymýšlení vzdělávacích plánů. Miluje knihy, hru na kytaru a dobré jídlo.

Ilja A. Panić

Ilja A. Panić

Creative Technologist

Inter-disciplinary designer and artist working with emergent technologies and digital fabrication.

Veronika Haissingerová

Veronika Haissingerová

projektová manažerka

Vystudovala občanský sektor na UK. Tento obor jí nasměroval do oblasti neziskového sektoru, CSR, sociálního podnikání a startupové scény. Pracovala na evropském projektu EU Talent ve spolupráci se CSR Europe. Vedla inkubační program Akcelerátor VŠEM, což ji propojilo s neziskovou organizací OSE a jejich projektem H40.

Partneři

BatteryCheck

Technologický start-up zaměřující se na analýzu životního cyklu baterií a vývoje doprovodných aplikací. Propojuje zkušenosti a znalosti z oblasti automotive a řešení energy storage. V H40 využívá podporu v oblasti projektového řízení.

Cikanek management

Věnuje se distribuci a v menší míře také producenství v oblasti Event Cinema. Kromě České republiky působí také ve 12 dalších středo a východoevropských zemích. H40 si vybrali především kvůli smělým a velice sympatickým projektům komunitního centra a podnikatelského inkubátoru.

ECO trend

Poradenská, výzkumná, vzdělávací a projektová společnost. H40 pomohla realizovat Studii efektivity provozu a implementovat prvky cirkulární ekonomiky do provozi haly 40.

Kokoza

KOKOZA, o.p.s. se profiluje jako společensky prospěšný podnik. Mezi lidmi, firmami a dalšími organizacemi propagujeme kompostování a pěstování ve městě. Inspirujeme a motivujeme je k využívání kompostovacích technologií vhodných do města, k pěstování pro svoji spotřebu a pro radost. V H40 je hlavním poradcem pro food life cycle :-).

makeITtoday

Cílem makeITtoday je, aby děti a studenti plně využili potenciál dnešní doby a sami si jednou mohli vybrat v jakém oboru a prostředí budou chtít pracovat a tyto znalosti uplatnit. V H40 připravujeme kurzy a příměstské tábory pro děti a mládež se zaměřením nejen na rozvoj digitální gramotnosti, programování a robotiku.

Czech Invest

Agentura CzechInvest naplňuje klíčovou úlohu v oblasti podpory podnikání a investic v její komplexní podobě. Unikátní spojení regionálního, centrálního a mezinárodního působení zajišťuje integritu služeb a schopnost propojovat globální trendy s regionálními podmínkami v České republice. Jedním z hlavních cílů CzechInvestu je přeměna České republiky v inovačního lídra Evropy. Napomáhá mu k tomu i spolupráce s aktéry, kteří přinášejí inovativní řešení. Tím je například i projekt H 4.0 Art&Digital Lab, který propojuje umění s moderními technologiemi.