Náš tým

Jitka Hvězdová

Jitka Hvězdová

projektová manažerka Art&Digital Lab

Michaela Kašpárek Mixová

Michaela Kašpárek Mixová

manažerka inkubace Art&Digital Lab

Je ráda v centru dění. Baví ji nejen sledovat, ale i ovlivňovat, kde a v jakém prostředí žije. Prostředí odpovědné a kreativní. Nejen proto už několik let pomáhá vytvářet vhodné podmínky pro vznik a rozvoj zajímavých kreativních nápadů a projektů. Pečuje o své dvě děti.

Veronika Haissingerová

Veronika Haissingerová

projektová manažerka - Kreativní Inkubátor, Komunitní Prostor

Vystudovala občanský sektor na UK. Tento obor jí nasměroval do oblasti neziskového sektoru, CSR, sociálního podnikání a startupové scény. Pracovala na evropském projektu EU Talent ve spolupráci se CSR Europe. Vedla inkubační program Akcelerátor VŠEM, což ji propojilo s neziskovou organizací OSE a jejich projektem H40.

Mentoři

Partneři

BatteryCheck

Technologický start-up zaměřující se na analýzu životního cyklu baterií a vývoje doprovodných aplikací. Propojuje zkušenosti a znalosti z oblasti automotive a řešení energy storage. V H40 využívá podporu v oblasti projektového řízení.

Cikanek management

Věnuje se distribuci a v menší míře také producenství v oblasti Event Cinema. Kromě České republiky působí také ve 12 dalších středo a východoevropských zemích. H40 si vybrali především kvůli smělým a velice sympatickým projektům komunitního centra a podnikatelského inkubátoru.

ECO trend

Poradenská, výzkumná, vzdělávací a projektová společnost. H40 pomohla realizovat Studii efektivity provozu a implementovat prvky cirkulární ekonomiky do provozi haly 40.

Kokoza

KOKOZA, o.p.s. se profiluje jako společensky prospěšný podnik. Mezi lidmi, firmami a dalšími organizacemi propagujeme kompostování a pěstování ve městě. Inspirujeme a motivujeme je k využívání kompostovacích technologií vhodných do města, k pěstování pro svoji spotřebu a pro radost. V H40 je hlavním poradcem pro food life cycle :-).

makeITtoday

Cílem makeITtoday je, aby děti a studenti plně využili potenciál dnešní doby a sami si jednou mohli vybrat v jakém oboru a prostředí budou chtít pracovat a tyto znalosti uplatnit. V H40 připravujeme kurzy a příměstské tábory pro děti a mládež se zaměřením nejen na rozvoj digitální gramotnosti, programování a robotiku.

Czech Invest

Agentura CzechInvest naplňuje klíčovou úlohu v oblasti podpory podnikání a investic v její komplexní podobě. Unikátní spojení regionálního, centrálního a mezinárodního působení zajišťuje integritu služeb a schopnost propojovat globální trendy s regionálními podmínkami v České republice. Jedním z hlavních cílů CzechInvestu je přeměna České republiky v inovačního lídra Evropy. Napomáhá mu k tomu i spolupráce s aktéry, kteří přinášejí inovativní řešení. Tím je například i projekt H 4.0 Art&Digital Lab, který propojuje umění s moderními technologiemi.