VÝTVARNĚ POHYBOVÉ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY: 4 ŽIVLY – VODA, OHEŇ, ZEMĚ, VZDUCH

 

 

 

Nechte zažít vaše dítko tyto živly ve formě výtvarné, keramické a pohybové tvorby. Každý týden s nimi bude profesionální výtvarnice Nika Pločicová tvořit výtvarná a keramická díla na téma jednoho z živlů. Kreativně pohybová tvorba, během které prožijí objevné chvíle v partě dětských kamarádů!

Termín: 13. – 17. 7., 20. -24.7., 27. -31.7, 3. -7.8, 10. -14.8., 17.-21.8.
Čas: 8.30 – 16.30 hodin
Místo konání: H40, hala 40, Pražská tržnice, Holešovice
Cena tábora: 4730,- Kč (oheň, země, vzduch) nebo 5300,- (voda)

Registrace na tábory zde: http://bit.ly/tabory_H40_2020

 

Živel OHEŇ s tématem japonské keramiky RAKU (13. – 17. července 2020) 

Cena: 4730,- Kč

Na příměstském táboře oživíme krásu ohně. Vytvoříme si symbolickou vlastní pec z obyčejných tehál, ve kterém bude ohnisko. Zachytíme věčný plamen vyskládaný z hliněných dřevěných polen, který budou mít dno a odkazovat tak na RAKU keramiku. V průběhu příměstského tábora se děti obeznámí s animovanou tvorbou a vytvoří si vlastní animaci v digitálním labu v Komunitním Prostoru H40. V dalších dnech bude probíhat pohybová část na téma čtyř živlů. Hlavním tématem bude keramika RAKU.

Keramika RAKU má hluboké kořeny v tradici rituálu pití čaje v Japonsku. Slovo RAKU v japonštině znamená radost, spokojenost, potěšení. Keramika RAKU prošla dlouhým vývojem a dostala se do celého světa. Nevšedním znakem keramiky je technika vypalování. Výpalová technika se dotkneme podstaty všech živlů. Japonci se v jedné misce dotkli země a hlíny, ohně a větru, plodů země a čistoty vody.

Děti procvičí své prostorového cítění, trojrozměrné tvorbu, otlačení přírodních materiálů a užijí si pobyt v přírodě. Děti si vyzkouší různé výtvarné techniky a vyzkouší si hru s dýmem a obrazem. Děti se obeznámí s foto technikou a společně vytvoří jednu animaci ohně. Poslední den tábora proběhne vystoupení dětí pro rodiče.

 

ŽIVEL VODA 

Téma:  Močály (27. – 31. července 2020)

Cena: 5300,- Kč

Děti  budou vytvářet na akvarelovém papíře vodou, barvou močály a zároveň vytvoří močál z hlíny, který díky vodě bude měnit svoje vlastnosti. Děti se tak střetnou s rozdílem mezi plochou a prostorovým dílem. To napomáhá k lepšímu pochopení současného umění v galeriích a rozšíří jejich vnímání. Procesně dílo močál z hlíny budou animovat a hrát si s hlínou ve velmi řídkém a měkkém stavu. Od suché nepálené hlíny postupným přidáváním vody vznikne bahno a jeho jedinečné vlastnosti, které budou účastníci příměstského tábora monitorovat a sledovat. Během této doby rozpouštění hlíny se účastníkům bude věnovat malířka akvarelu Mgr.art.Marie Ladrová, která je hlouběji vnese do tématu vody, jezera, močálu, moře a oceánu. Po vytvoření bahna si účastníci zdokumentují precesně dílo a vytvoří v prostoru instalaci močálu, obrazů s jedinečnou technikou akvarelu, královskou hrou s vodovými barvami. Děti si během tohoto příměstského tábora zmapují jezírka a močály v blízkosti H40 a Pražské tržnice. Na vycházce se inspirují vším, co je obklopuje, což se potom projeví do děl, maleb a nápadů. Po návratu do H40 vytvoří vlastní močál ze suché, nepálené hlíny. Součástí procesuálního díla močálu, budou také akvarelové obrazy. Výstupem bude instalace procesního díla v prostoru s hudbou močálu (žab) a výstava akvarelových obrázků dětí. Děti se naučí keramické tvorbě, tvorbě s akrylovými barvami, rozvinou svou představivost a zažijí společnou tvorbu.

 

Živel ZEMĚ 

Téma: OCHRANA PŘÍRODY (20. -24. července, 10. -14. srpna 2020)

Cena : 4730,- Kč

Na příměstském táboře budou dominovat aktuální otázky ochrany přírody, země a ekologie. Cílem bude podnítit zaujetí dětí o životní prostředí. Děti budou tvořit s naší výtvarnicí Nikou díla s apelem na ekologický podtext. Témata a reakce na ohrožení přírody a vpád civilizace do bezprostředního okolí. Vznikne série zničených či narušených přírodních objektů vytvořených z keramické hlíny. Před tvorbou půjdeme s dětmi na procházku do parku Stromovka, kde s pomocí fotoaparátu či skicáku, budou vnímat svůj vlastní obraz přírody. Od všeobecných problémů se děti dostanou k hledání vlastní míry zodpovědnosti za dění ve světě a poukáží na problém prostřednictvím keramické formy a plochy. V další části dne proběhnou pohybové a dramatické hrátky na téma čtyř živlů v našem pohybovém labu nebo venku v přírodě. Poslední den tábora proběhne vernisáž pro rodiče.

 

ŽIVEL VZDUCH

Téma: Mozaika tanečního víru (3. – 7. srpen, 17. – 21. srpen 2020)

Cena: 4730,- Kč

Na tomto příměstském táboře děti propojí pod vedením výtvarnice Niky a pohybových lektorů dvě média – tanec a hlínu. Vyrobí si z hlíny taneční parket, plochu, která bude utvořená volným vzdušným krokem dětského tance. Pohybové záznamy na parketě poputují do pece, kde je oheň zvěční do podoby nástěnného obrazu. Roztancované mozaikové tvary a jejich plochy budou děti prostřednictvím hudby, na kterém tancují, barevně dotvářet akrylovou barvou. První dva dny děti vymodelují taneční parket, na kterém budou třetí den tancovat. Společně plošný objekt nařežou do roztancovaných tvarů. Po vypálení na plochu nanesou vrstvy světlých, vzdušných odstínů barev během hudby. V pátek proběhne společná instalace, která bude během závěrečné vernisáže představena rodičům. Každé dítě si pak kus tanečního parketu může odnést domů.

 

MONTESSORI PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR: Cesta kolem světa za pět dní

 

Tábor je určený pro děti ve věku: 4 – 7 let

Čas: 8:30 – 16.30h

Cena: 4450,-Kč

Chcete vaše dítě pustit do světa? Pošlete ho s námi na nezapomenutelnou a bezpečnou cestu kolem světa za pět dní.

Každý den si společně nachystáme do uzlíčku svačinu a vyrazíme po stopách jednoho kontinentu.

Začneme u nás, v Evropě a postupně procestujeme celý svět.

Každý kontinent budeme objevovat všemi smysly. Poznáme tamní kulturu, přírodu, zvířata, zvyky a také ochutnáme známé speciality, které si sami připravíme.

I když budeme cestovat jen po Praze, stihneme projet celý svět. Navštívíme evropská zvířata v Malé Chuchli, kde si popovídáme se sovou Rozárkou. V zoologické zahradě v Africkém pavilonu prozkoumáme život roztodivných živočichů, Petřín se promění v indiánský tábor jihoamerických indiánů, Divoká Šárka bude sloužit jako australská bush a na závěr si uděláme asijský den ve stylu sushi.

Každé dítě si odnese kromě legrace, nových kamarádů a dobrodružství, také nové zkušenosti v sebeobsluze, ve spolupráci a objeví, co vše je schopné zvládnout samo.

Kromě jiného budeme i tvořit, zpívat, učit se a poznávat.

Na památku si každé dítě odnese vlastnoručně vyrobenou mapu světa i se svým cestovatelským deníkem. Protože ten je na každé cestě nejdůležitější!

Těšíme se na společnou letní cestu.

Pro předběžné registrace a bližší informace prosím kontaktujte: hanka@zijememontessori.cz