Kurz je založený na dialogu mezi designem a ruční prací a neustále se vyvíjející výrobou originální keramiky bohaté na formy, barvy, struktury, oživené kresby, malby, textovými odkazy a další experimenty s vlastním rukopisem na hliněné ploše či objektu. Cílem kurzu není jen vytvořit současný keramický produkt nadčasové kvality a krásy, ale vytvářet vlastní hodnotový postoj k jedinečným dílem obohaceným ilustracemi, malbami a dalšími experimentálními technikami a kriticky a citlivě se vyjádřit k odkazu, poselství a bytí jednotlivce, které současnost přináší. Tvorba je našim zrcadlem, poukazuje na problém a může se stát přínosem na pozitivní náhled na sám sebe a zhmotnit do hliněného deníku vlastních emocí.

Kurzy vede mladá keramička a výtvarnice, lektorka Mgr. Veronika Pločicová, která aktivně působí na výtvarné scéně v Čechách a na Slovensku. Je členka Slovenské výtvarné unie, aktivně působí ve Sdružení keramiků Slovenska : https://svu.sk/sk/slovenska-vytvarna-unia/clenovia/ se zájmem objevování nových kreativních cest v umění a v životě.

Průběh kurzu: úterý 22.9.2020 – 31.1.2021 – zimní semestr nabízí 16 možných setkání. Každý účastník dle svých časových možností může flexibilně využít 13 zaplacených lekcí z 16 možných úterý. V případě, že účastník nevyčerpá všechny lekce do konce daného semestru, lekce propadají.