Pro rodiny s dětmi z Ukrajiny realizujeme ve spolupráci s neziskovou organizací FALKON a za podpory MŠMT adaptační skupinu. Prostor je určen pro děti od 3 do 6 let. Program se zaměřením na rozvoj českého jazyka a sociálních dovedností dětí realizuje jedna rodilá mluvčí z Ukrajiny a jedna rodilá mluvčí z České republiky. Rodinám s dětmi je k dispozici také odborná poradna nebo výtvarný ateliér.

 

Adaptační skupina je otevřena registrovaným dětem od pondělí do pátku, vždy od 7.30 – 15.30.

Denní režim v adaptační skupině

7.30 – 8.00 příchod dětí do adaptační skupiny

8.00 – 10.30 pracovní cyklus s podporou řečových a jazykových dovedností včetně svačiny

10.30 – 12.00 pobyt venku

12.15 – 13.00 oběd

13.00 vyzvedávání dětí po obědě

13.00 – 14.00 odpočinek, čtení, poslech, rozvoj sociálních dovedností

14.00 – 15.00 svačina, volná hra a tvorba, pobyt venku dle počasí

15.00 – 15.30 vyzvedávání dětí

 

V případě zájmu o podporu aktivity nebo dotazů nás neváhejte kontaktovat na renata.bilkova@h40.cz nebo telefonu +420 774 599 589.