Na příměstském táboře budou dominovat aktuální otázky ochrany přírody, země a ekologie.

Cílem bude podnítit zaujetí dětí o životní prostředí. Děti budou tvořit s naší výtvarnicí Nikou díla s apelem na ekologický podtext.

Témata a reakce na ohrožení přírody a vpád civilizace do bezprostředního okolí. Vznikne série zničených či narušených přírodních objektů vytvořených z keramické hlíny.

Před tvorbou půjdeme s dětmi na procházku do parku Stromovka, kde s pomocí fotoaparátu či skicáku, budou vnímat svůj vlastní obraz přírody. Od všeobecných problémů se děti dostanou k hledání vlastní míry zodpovědnosti za dění ve světě a poukáží na problém prostřednictvím keramické formy a plochy.