Mezipracovní jóga trvá 40 minut. Je přizpůsobena zatěžovaným oblastem vašeho těla během sedavé práce v kanceláři. Přijďte a uvidíte, jak jste v odpoledních hodinách odpočati a protáhnutí.

Na jednorázovou lekci se prosím, nahlaste na email den předem – lubica.stefkova@gmail.com.