Kurz modelování a animace objektu, prostoru a pohybu (13 -18)

Kurz modelování a animace je zaměřen na rozvíjení kritického vnímání kultury mládeže a hledání vlastní identity díky zajímavým tématům, které na to člověka upozorňují. Společně s lektorkou si budou mladí lidé vytvářet prostřednictvím keramického média a tvorby objektu v animovaném pohybu vlastní hodnotový postoj.
Mládež získá základní dovedností modelování 3D objektu z keramického materiálu, jeho vlastnosti a kreativní možnosti, a dokáže zachytit a rozpohybovat díky animaci podstatu své ideje a výpovědi směrem, jaký si zvolí sami svým vlastním autentickým rukopisem. Během kurzu vstoupí znalosti z obecného náhledu na objekt a animaci díky odkazem ke konkrétním jménům, dílům či animovaným ukázkám z dějin umění a současnosti, přes které je lektorka bude lekcemi doprovázet. Mládež dokáže rozluštit a číst díla současného umění díky pochopení vlastního objektu a pocitů, které ztvárňuje.

Každý účastník dostane prostor na procítění a předání jedinečných představ do hlíny prostřednictvím experimentálních, kreativních výtvarných technik, metod a postupů ven ze svého vnitřního světa ve formě krátké animace na předem zadanou nevšední téma, která k tomuto zamyšlení evokuje. Důležitost lektorka dává do obsahu témata, která hravou formou vtáhne mladého člověka do hry s vlastními idejemi. Vyjadřovacím prostředkem se stane vytvořen současný objekt klasickými výtvarnými technikami a postupy, který tvůrce oživí pohybem v animaci. Jde nejen o zdokonalení trpělivosti při práci s hlínou, ale io základní dovednosti s využitím foto techniky a výtvarných krátkých animovaných videí.

Průběh kurzu: pátek 25.9.2020 – 31.1.2021 – zimní semestr nabízí 16 možných setkání. Každý účastník dle svých časových možností může flexibilně využít 13 zaplacených lekcí z 16 možných pátků. V případě, že účastník nevyčerpá všechny lekce do konce daného semestru, lekce propadají.