Kurz modelování 3D objektů z hlíny

Kurz je zaměřen především pro starší děti a mládež, které se zabývají hledáním vlastní identity ve společnosti a o rozvoji kritického vnímání kultury. Společně s lektorkou si budou v meditativním uvědomování si své existence prostřednictvím keramického média a tvorby 3D objektů z hliněných plátů vytvářet vlastní hodnotový postoj. Účastníci dokáží rozhodnout, která forma vyjádření je vhodná pro jejich ideu, pocity a prožívání a ty zobrazit pomocí vlastního originálního kreativního projevu.

Kurz je o lásce a trpělivosti k ruční práci, o vášni pro práci s přírodními materiály, o citu pro keramické médium a citlivé hře výtvarných technik, metod, postupů a experimentů, které hlína v procesu tvorby nabízí.

Účastníci dostanou možnost a prostor na procítění, předání svých vlastních pocitů či představ prostřednictvím kreativních technik, metod a postupů do keramické hlíny ve formě 3D objektů ven ze svého vnitřního světa. Objekty oživíme barvami, ilustracemi, malbami a dalšími experimentálními technikami ručně malovaného objektu v inspirativním chodu lekcí. Během kurzu děti získají základní dovednosti modelování s keramickým materiálem, zkušenosti s jeho vlastnostmi a kreativními možnostmi a pochopí důležitost architektonické stavby při vzniku 3D objektů z plátů.

Účastníci nabydou znalosti z obecného náhledu na současný objekt díky odkazu ke konkrétním jménům z dějin umění a současného umění, kdy lektorka děti skrze tvorbu provede a inspiruje. Při zobrazování sebe jako člověka lektorka nezapomíná ani na velmi pevné spojení člověka s přírodou a prohloubí lekce i do environmentálních otázek a nevšedních témat.

Pomůcky a materiál jsou zahrnuty v ceně.

Kurzy vede mladá keramička a výtvarnice, lektorka Mgr. Veronika Pločicová, která aktivně působí na výtvarné scéně v Čechách a na Slovensku. Je členka Slovenské výtvarné unie, aktivně působí ve Sdružení keramiků Slovenska : https://svu.sk/sk/slovenska-vytvarna-unia/clenovia/ se zájmem objevování nových kreativních cest v umění a v životě.

Průběh kurzu: čtvrtek 24.9.2020 – 31.1.2021 – zimní semestr nabízí 16 možných setkání. Každý účastník dle svých časových možností může flexibilně využít 13 zaplacených lekcí z 16 možných úterý. V případě, že účastník nevyčerpá všechny lekce do konce daného semestru, lekce propadají.