Cílem kurzu je hledat sám sebe a zobrazit své vnímání světa a vlastní realitu prostřednictvím kreativních technik, metod a postupů z keramické hlíny. Na prvních lekcích se děti seznámí s figurální tvorbou, hravou a uvolněnou formou, se kterou se budou pohybovat a manipulovat ji v imaginárním prostoru, při realizaci svých animací krátkého pohybu figur vlastního prostředí nebo v jednodušším animačním programu.
Keramická hlína dává dětem volnost k vlastnímu autentickému projevu a animace podtrhne a oživuje potřebu vyjádřit všechno to, co se v dětském světě odehrává a stává se skutečným. Cílem je dát dětem svobodu v prociťováním a uchopení vlastního vidění a obrazů skutečných či imaginárních. Zhmotněný svět imaginace zohledněna v hliněné figurální formě (do které se samy promítají) a imaginárního prostředí zajímavých, nevšedních témat, vytvořeného pro animaci podtrhne autorský jedinečný dětský rukopis.

Díky spojení jednoho z nejstarších vyjadřovacích prostředků, jakým hlína je a současného živého animovaného projevu se dětem obohatí svět fantazie a získají představu o tom jak zachytit vlastní představu o světě, ve kterém existují. Je důležité dětskou kreativitu rozvíjet, nelimituje a nechat dětem prostor pro vlastní vidění skutečnosti, vytvářet vlastní názor, postoj, nacházet několik možností při jedné skutečnosti, což vede v životě dítěte k hledání více možností v rozhodování se při důležitých otázkách.

Lekce jsou pro děti podložené i teoreticky, především hravou formou krátkých ukázek z děl animátorů a tvůrců z Dějin umění či příkladů ze současné výtvarné a filmové scény. Při tvorbě si dětí zdokonalují motoriku ruky prostřednictvím cvičení s hlínou a seznamují se nejen s klasickými výtvarnými postupy, ale zapojují i ​​současné formy projevu jakým fotografie či animované video je.

Kurzy vede mladá keramička a výtvarnice Mgr. Veronika Pločicová, aktivně působící na výtvarné scéně na Slovensku a v Čechách, členka České výtvarné unie, aktivně působící ve Sdružení keramických umělců Slovenska https://svu.sk/sk/slovenska-vytvarna-unia/clenovia/ se zápalem a zájmem o objevování nových kreativních cest v umění a v životě.

(Pomůcky a materiály jsou zahrnuty v ceně kurzu, fototechniku ​​zabezpečuje Art & Digitál inkubátor H40).

V době trvání kurzu je možnost nahradit si lekci v jiném termínu, pokud byste se nemohli dostavit. Prosíme o dohodu na email: nika.plocka@h40.cz nebo telefonicky +420 792 352 156. Předem neohlášené lekce propadají.

Průběh kurzu: úterý 22.9.2020 – 31.1.2021 – zimní semestr nabízí 16 možných setkání. Každý účastník dle svých časových možností může flexibilně využít 13 zaplacených lekcí z 16 možných úterý. V případě, že účastník nevyčerpá všechny lekce do konce daného semestru, lekce propadají.