Přijďte tvořit a rozvíjet své kreativní myšlení na večerních výtvarných kurzech, během kterých můžete nejen probudit svého tvořivého ducha. Kurzy budou probíhat v kruhu žen, kde budeme jak individuálně, tak společně tvořit, podporovat se a sdílet své zkušenosti nejen s výtvarnou tvorbou. Během zážitkově výtvarných setkání budeme naslouchat svému já. Hlavní náplní je keramická a výtvarná tvorba.