Děti  budou vytvářet na akvarelovém papíře vodou, barvou močály a zároveň vytvoří močál z hlíny, který díky vodě bude měnit svoje vlastnosti. Děti se tak střetnou s rozdílem mezi plochou a prostorovým dílem. To napomáhá k lepšímu pochopení současného umění v galeriích a rozšíří jejich vnímání. Procesně dílo močál z hlíny budou animovat a hrát si s hlínou ve velmi řídkém a měkkém stavu. Od suché nepálené hlíny postupným přidáváním vody vznikne bahno a jeho jedinečné vlastnosti, které budou účastníci příměstského tábora monitorovat a sledovat. Během této doby rozpouštění hlíny se účastníkům bude věnovat malířka akvarelu Mgr.art.Marie Ladrová, která je hlouběji vnese do tématu vody, jezera, močálu, moře a oceánu. Po vytvoření bahna si účastníci zdokumentují precesně dílo a vytvoří v prostoru instalaci močálu, obrazů s jedinečnou technikou akvarelu, královskou hrou s vodovými barvami. Děti si během tohoto příměstského tábora zmapují jezírka a močály v blízkosti H40 a Pražské tržnice. Na vycházce se inspirují vším, co je obklopuje, což se potom projeví do děl, maleb a nápadů. Po návratu do H40 vytvoří vlastní močál ze suché, nepálené hlíny. Součástí procesuálního díla močálu, budou také akvarelové obrazy. Výstupem bude instalace procesního díla v prostoru s hudbou močálu (žab) a výstava akvarelových obrázků dětí. Děti se naučí keramické tvorbě, tvorbě s akrylovými barvami, rozvinou svou představivost a zažijí společnou tvorbu.