Na příměstském táboře oživíme krásu ohně. Vytvoříme si symbolickou vlastní pec z obyčejných tehál, ve kterém bude ohnisko. Zachytíme věčný plamen vyskládaný z hliněných dřevěných polen, který budou mít dno a odkazovat tak na RAKU keramiku. V průběhu příměstského tábora se děti obeznámí s animovanou tvorbou a vytvoří si vlastní animaci v digitálním labu v Komunitním Prostoru H40. V dalších dnech bude probíhat pohybová část na téma čtyř živlů. Hlavním tématem bude keramika RAKU.

Keramika RAKU má hluboké kořeny v tradici rituálu pití čaje v Japonsku. Slovo RAKU v japonštině znamená radost, spokojenost, potěšení. Keramika RAKU prošla dlouhým vývojem a dostala se do celého světa. Nevšedním znakem keramiky je technika vypalování. Výpalová technika se dotkneme podstaty všech živlů. Japonci se v jedné misce dotkli země a hlíny, ohně a větru, plodů země a čistoty vody.

Děti procvičí své prostorového cítění, trojrozměrné tvorbu, otlačení přírodních materiálů a užijí si pobyt v přírodě. Děti si vyzkouší různé výtvarné techniky a vyzkouší si hru s dýmem a obrazem. Děti se obeznámí s foto technikou a společně vytvoří jednu animaci ohně. Poslední den tábora proběhne vystoupení dětí pro rodiče.