Studio vzniklo s myšlenkou vytvořit pro děti takové místo, kam se budou rády vracet, kde je to bude bavit a rozvíjet, naučí se tam něco nejen o sobě, ale taky o skupině, a hlavně o pohybu, o hudbě a divadle. Děti se naučí správně stát, zdravě se pohybovat a projevit svoji kreativitu – kultivovat tělo i duši.

V našich lekcích si děti osvojí dovednosti nedocenitelné pro jejich budoucnost: kreativitu, flexibilitu a schopnost spolupráce ve skupině. Odborníci se shodují, že jde klíčové schopnosti. My k nim děti vedeme skrze současné taneční a dramatické umění. Současný svět se vyvíjí mílovými kroky, a proto chceme vychovat a učit naše děti tak, aby si v něm uměly poradit.

Lekce probíhají od 5.5. do 30.6. 2020, maximální počet účastníků na jedné lekci je 8 dětí.