Studio vzniklo s myšlenkou vytvořit pro děti takové místo, kam se budou rády vracet, kde je to bude bavit a rozvíjet, naučí se tam něco nejen o sobě, ale taky o skupině, a hlavně o pohybu, o hudbě a divadle.

V hodinách dramatické výchovy získávají děti prostředky k práci s pohybem a hlasem. Kultivuje se jejich osobitý herecký a tělesný projev, učí se hledat zkratku a metaforu při tvorbě příběhu a osvojují si kritické myšlení. Ve skupině se děti učí pozitivním vzájemným vztahům a vzniká tak prostředí, které umožňuje výchovu poučeného diváka, čtenáře a interpreta. Hodiny dramatické výchovy umožňují dětem pochopit smysl a tradici divadla a najít v tanci a divadelní tvorbě svoji seberealizaci, potěšení a pocit úspěchu.

Lektorka:

BARBORA DRÁSTOVÁ  získala bakalářský titul na liberecké univerzitě, kde studovala pedagogiku se zaměřením na historii a humanitní studia. Na DAMU absolvovala roční kurz Kreativní pedagogiky. Působí v Hereckém studiu Švandova divadla. Vidět ji můžete v inscenacích Kytice a Kafkárium. V současné době studuje magisterský program herectví zaměřený na autorskou tvorbu a pedagogiku na pražské DAMU.

Lekce probíhají během měsíce června, maximální počet účastníků na jedné lekci je 8 dětí.